Thống kê đầu đuôi theo giải đặc biệt

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt kết quả xổ số - Thống kê đầu đuôi giải ĐB KQXS cho kết quả xổ số miền bắc, cho kết quả xổ số từng tỉnh thành của miền trung và miền nam để cho bạn có thể theo dõi bạch thủ lô tô, số đề xuất hiện trong thời gian gần đây.

- Thống kê đầu đuôi đặc biệt cho bạn biết: Đầu, đuôi của giải đặc biệt trong khoảng thời gian bạn lựa chọn và thống kê chu kỳ đầu đuôi giải đặc biệt trong một khoảng thời gian.

Mọi kết quả đều được xử lý thông qua hệ thống máy tính tối tâm đảm bảo độ chính xác tuyệt đối dành cho người chơi.

Kết quả thống kê đầu đuôi giải đặc biệt Miền Bắc từ 27-08-2018 đến 26-09-2018

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26/09/2018 22
25/09/2018 54
24/09/2018 69
23/09/2018 62
22/09/2018 78
21/09/2018 21
20/09/2018 96
19/09/2018 77
18/09/2018 20
17/09/2018 43
16/09/2018 63
15/09/2018 77
14/09/2018 88
13/09/2018 62
12/09/2018 56
11/09/2018 40
10/09/2018 45
09/09/2018 53
08/09/2018 15
07/09/2018 97
06/09/2018 64
05/09/2018 88
04/09/2018 08
03/09/2018 49
02/09/2018 40
01/09/2018 19
31/08/2018 67
30/08/2018 60
29/08/2018 87
28/08/2018 27
Tổng 1
3
4
0
5
3
7
3
3
2

Kết quả thống kê đầu đuôi giải đặc biệt Miền Bắc từ 27-08-2018 đến 26-09-2018

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26/09/2018 22
25/09/2018 54
24/09/2018 69
23/09/2018 62
22/09/2018 78
21/09/2018 21
20/09/2018 96
19/09/2018 77
18/09/2018 20
17/09/2018 43
16/09/2018 63
15/09/2018 77
14/09/2018 88
13/09/2018 62
12/09/2018 56
11/09/2018 40
10/09/2018 45
09/09/2018 53
08/09/2018 15
07/09/2018 97
06/09/2018 64
05/09/2018 88
04/09/2018 08
03/09/2018 49
02/09/2018 40
01/09/2018 19
31/08/2018 67
30/08/2018 60
29/08/2018 87
28/08/2018 27
Tổng 4
1
3
3
2
2
2
6
4
4