Giải mã giấc mơ - giải mộng chiêm bao

Tìm với từ bắt đầu:
STT Chiêm bao thấy Con số giải mã
1 Yêu đương 24, 87, 86
2 yêu 75, 70
3 xung phong 92, 94
4 xóm cũ 64, 47
5 xiên cá rô 03, 50, 05
6 xích mích với bạn 06
7 xích lô 19, 18, 94
8 xì hơi xe 42, 92
9 xem phim 14, 61, 90, 78
10 xem kịch 13, 63, 35
11 xem hai bà cãi nhau 08
12 xem đánh nhau 89
13 xem đám ma 25, 52
14 xem đá bóng 72, 96
15 xe ô tô 08, 80, 85
16 xe ngựa 15, 52, 92
17 xe máy đèo hàng 09, 90
18 xe máy 42, 47, 72
19 xe lửa gặp ba li e 69, 75
20 xe lửa 03, 09, 63
12 3 4 5 6 7 8 9 10 ...60 »